Generalforsamling + koncert med Brass Flavour

4. marts 2017, kl. 18:00 - 23:00

 

Lørdag den 4. marts kl. 18.00 afholder vi generalforsamling 'På Havnen'.
Fra kl. 20.00 - 23.00 spiller Brass Flavour.

Brass Flavour har blandt andet spillet på Smukfest.
Få en lille forsmag på bandets musikalske formåen her.

Man kan i øvrigt læse mere om bandet på deres webside brassflavour.com.

Entre 100 kr. for medlemmer og 150 kr. for øvrige.

Basin Street Club afholder ordinær generalforsamling kl.18.00.
Efter generalforsamlingen, der forventes at slutte kl. ca. 18.45, vil der være mulighed for at spise. Der kan reserveres bord på 22481370 eller på: jv@pahavnen.dk.

Alle er velkomne til at overvære generalforsamlingen, men kun medlemmer er i sagens
natur stemmeberettiget.

Dagsorden i h.t. vedtægterne. Vedtægterne kan ses her.

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab.
 4. Fremlæggelse af forslag til kommende års kontingent samt budget.
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter.
  Johnny Valentin, Svend Erik Broch Nielsen og Bente Just er på valg, men villig til
  genvalg.
  Ellen Pedersen og Børge Pedersen er valgt som h.h.v 1. og 2. suppleant.
  Begge suppleanter er villig til genvalg.
 6. Valg af revisor.
  Nuværende revisor Gert Friis, er villig til genvalg.
 7. Behandling af indkomne forslag.
  Bestyrelsen foreslår, at jazzklubben tager navneforandring til Sea Side Club, som var
  navnet på den første jazzklub i Juelsminde. Bestyrelsen vil nærmere motivere forslaget.
 8. Evt.

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde
senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag skal sendes til: mail@hannetom.com.