Generalforsamling + Advokatens New Orleans Jazzband

10. marts 2018, kl. 18:00 - 23:00

 

Lørdag den 10. marts kl. 18.00 afholder vi generalforsamling 'På Havnen'.
Fra kl. 20.00 til 23.00 spiller Advokatens New Orleans Jazzband.

Advokatens New Orleans Jazzband spiller stemningsfyldt New Orleans music, der rammer lytterne og danserne I hjertekulen. Gospel, blues, lovesongs og ørehængere afløser hinanden i det helt rigtige tempo ! Den vellydende musik serveres med nordjysk underspillet humor, og intet øje er tørt.

Advokatens New Orleans Jazzband oplever en stadig stigende efterspørgsel, såvel i jazzklubber, til jazzfestivaler som til privatfester, receptioner, kirkekoncerter m.fl. Orkesteret består af dygtige nordjyske jazzmusikere, anført af advokat Henrik Skaarup, Brønderslev.

Line up
Henrik Skaarup, clarinet
Jens Larsen, trombone
Ole Brønden, trompet
Ole Christiansen, bas
Henrik Hougesen, trimmer
Lars Iversen, banjo
Jørgen Hald, klaver

Entre 100 kr. for medlemmer og 150 kr. for øvrige.
Sea-Side Club afholder generalforsamling kl.18.00. Efter generalforsamlingen, der forventes at slutte kl. ca. 18.45, vil der være mulighed for at spise. Der kan reserveres bord på 22481370 eller på: jv@pahavnen.dk.
Alle er velkomne til at overvære generalforsamlingen, men kun medlemmer er i sagens natur stemmeberettiget.

Dagsorden iht. vedtægterne
Vedtægterne kan ses her.

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab.
 4. Fremlæggelse af forslag til kommende års kontingent samt budget.
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter.
  Sidsel Ullersted og Tom Laursen er på valg, men villig til genvalg.
  Ellen Pedersen og Børge Pedersen er valgt som h.h.v 1. og 2. suppleant.
  Børge Pedersen er villig til genvalg. Ellen Pedersen ønsker ikke at genopstille.
  Bestyrelsen foreslår Steffen Eltang som 2. suppleant.
 6. Valg af revisor.
  Nuværende revisor Gert Friis, er villig til genvalg.
 7. Behandling af indkomne forslag.
  Evt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde
senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag skal sendes til: mail@hannetom.com.

Med venlig hilsen og på gensyn
Sea-Side Club