Finneys Jazzmen ‘På Havnen’

5. december 2015, kl. 20:00 - 23:00

Nærmere information følger.

Finneys_Jazzband