Forny medlemskab

Ønsker du at forny dit medlemsskab?

Hvis du endnu ikke er medlem, kan du læse om indmeldelse i klubben her.

BASIN STREET CLUBs kontingentår løber fra 1. april og et år frem. Vi anmoder derfor om, at medlemmerne fornyer deres medlemsskab inden d. 1. maj. Det er selvfølgelig muligt at forny sit medlemsskab senere, men man får mest ud af klubbens fordele ved at gøre det fra starten af det nye kontingentår.

Kontingent for 2014-2015 er fortsat 150 kr. for enkelt medlemmer og 250 kr. for par.

Kontingent kan indbetales via netbank. Husk at anføre medlemsnummer og navn.
Medlemsnummeret står på girokortet, som du har fået tilsendt.

Har man ikke mulighed for at bruge netbank, kan man uden gebyr indbetale i Den Jyske Sparekasse. Ellers kan man få sit pengeinstitut til at overføre pengene til Basin Street Clubs konto i Den Jyske Sparekasse, kontonr. 8133-000-24-08244.